КОНТАКТИ С НАС:
6600 гр. Кърджали
ул. Генерал Делов №3
тел. 0361/6 25 94
e-mail: kuo_kj@abv.bg
ДОБРЕ ДОШЛИ, ПРИЯТЕЛИ!
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
 
1. Правилник за дейността на Комплекс ученически общежития Родопи - натисни ТУК;
                                                                                         
2. Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Комплекс ученически общежития „Родопи“ - натисни ТУК;
                                                                                         
3. Дневен режим на учениците 1-ва и 2-ра смяна -натисни ТУК;
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ:
 
1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя по образец (получава се от Комплекс ученически общежития „Родопи) -  натисни ТУК;
                                                                                                                          
2. ДОКУМЕНТ от училището, в което е записан или учи ученикът (получава се от учебното заведение);
                                                                                          
3. КОПИЕ ОТ ЛИЧНАТА КАРТА или  акта за раждане на ученика;
                                                                                       
4. ЛИЧНА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на ученика (закупува се от книжарница и се попълва от личния лекар на ученика);
    
    Документи на кандидатите за общежитие се приемат в стая 202, етаж 2 на общежитие №3 (сградата пред хотел „Устраот 15 юни до 31 август за първо класиране и от 3 септември до 20 септември за второ класиране.
   Първото класиране на учениците се обявява до 4 септември, а второто – до 21 септември.
    Петдесет години Комплекс ученически общежития "Родопи" е запазена територия за десетки хиляди ученици от областта, избрали да продължат своето образование в: ГПЧЕ Христо Ботев, СОУ Отец Паисий, СОУ Йордан Йовков, СОУ Владимир Димитров - Майстора, СОУ Петко Рачов Славейков, ПГИ Алеко Константинов, ПГТ Проф. д-р Асен Златаров, ПГС Христо Смирненски, ПГ Васил Левски, ПГЕЕ Капитан Петко Войвода, ПГОД Евридика, ПГСГС. И всеки ученик е с различна потребност от разбиране, грижовност и обич.
 
       Умението да вникнеш в душата, с топлота да сгряваш и окуражаваш учениците в трудния път към порастването, е призвание и съдба за възпитателите в Комплекса.
                                                                                           
      С добра комуникация и сътрудничество, със създаване на позитивна среда за колективен начин на живот, на добър психоклимат, на етични и толерантни взаимоотношения, се характеризира дейността на педагогическите екипи по общежития.
                                                 
    Практика е прилагането на индивидуално възпитателно въздействие върху учениците, насочено към подобряване качеството на самоподготовката, формирането и развитието на личностни качества, на социални умения и  етично поведение, за да бъдат добри граждани на България и света.
© 2012-2016 Комплекс ученически общежития „Родопи" Кърджали.   Всички права запазени.
Комплекс ученически общежития Родопи предлага:
 
- оборудвани спални помещения с две и три легла;
- парно отопление и топла вода;
компютърни кабинети и безжичен интернет;
- библиотека;
- кабелна телевизия;
- тенис зали;
- фитнес зала.