КОНТАКТИ С НАС:
6600 гр. Кърджали
ул."Генерал Делов"№3
тел.0361/6 25 94
e-mail:kuo_kj@abv.bg
ДОБРЕ ДОШЛИ, ПРИЯТЕЛИ!
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

1.   Правилник за дейността на Комплекс ученически общежития "Родопи"  -  натисни ТУК;

2.   Правилник за здравословни и безопасни условия за възпитание, обучение и труд КУО "Родопи"  -  натисни ТУК;

3.   Дневен режим на учениците 1-ва и 2-ра смяна  - натисни ТУК;
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ:

1.    ЗАЯВЛЕНИЕ (получава се от Комплекс ученически общежития „Родопи”)  -  натисни ТУК;

2.   ДОКУМЕНТ от училището, в което е записан или учи ученикът (получава се от учебното заведение) 

3.    ЛИЧНА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на ученика (закупува се от книжарница и се попълва от личния лекар на ученика);

4.    КОПИЕ ОТ ЛИЧНАТА КАРТА (или акта за раждане) на ученика.

    Документи на кандидатите за общежитие се приемат в стая 202, етаж 2 на  III общежитие (сградата пред хотел „Устра”):
     - от 15 юни до 31 август за първо класиране;
     - от 3 септември до 20 септември за второ класиране.
Първо класиране на учениците се обявява до 4 септември, второ – до 21 септември.
    Петдесет години Комплекс ученически общежития - наследник на Родопския пансион, е запазена територия за десетки хиляди ученици от областта, избрали да продължат своето образование в: ГПЧЕ "Христо Ботев", СОУ "Отец Паисий", СОУ "Йордан Йовков", СОУ "Св. Климент Охридски", СОУ "Владимир Димитров - Майстора", СОУ " Петко Рачов Славейков", ПГИ "Алеко Константинов", ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", ПГС "Христо Смирненски", ПГ "Васил Левски", ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода", ПГОД "Евридика", ПГСГС. И всеки ученик е с различна потребност от разбиране, грижовност и обич.

    Умението да вникнеш в душата, с топлота да сгряваш и окуражаваш учениците в трудния път към порастването, е призвание и съдба за възпитателите в Комплекса.

    С добра комуникация и сътрудничество, със създаване на позитивна среда за колективен начин на живот, на добър психоклимат, на етични и толерантни взаимоотношения, се характеризира дейността на педагогическите екипи по общежития.

    Практика е прилагането на индивидуално възпитателно въздействие върху учениците, насочено към подобряване качеството на самоподготовката, формирането и развитието на личностни качества, на социални умения и  етично поведение, за да бъдат добри граждани на България и света.


© 2012-2014 "КУО Родопи" Кърджали.   Всички права запазени.

Комплекс ученически общежития "Родопи" предлага:

- оборудвани спални помещения с две и три легла;
- парно отопление, топла вода;
- телевизионни зали и библиотека;
- компютърни зали и безжичен интернет;
- тенис зали;
- фитнес зала.